ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์