ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดแข่งขันคัดลายมือ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดแข่งขันคัดลายมือ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพีระพร เบญจตานนท์ ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดแข่งขันคัดลายมือตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตยสถานในหัวข้อค่าน้ำนม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฝึกซ้อมโดยครูราตรี จาตุรัส