ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันคัดลายมือ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันคัดลายมือ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพินันท์ดา ปักปิ่น ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันคัดลายมือตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตยสถานในหัวข้อค่าน้ำนม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฝึกซ้อมโดยครูราตรี จาตุรัส