ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย”

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย”

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย” ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย