รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้มอบตัวออนไลน์สำเร็จ Update 28 พ.ค. 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้มอบตัวออนไลน์สำเร็จ Update 28 พ.ค. 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้มอบตัวออนไลน์สำเร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 16.30 น.
**ปิดระบบมอบตัวออนไลน์ 29 พ.ค. 2564 เวลา 16.30 น.
ดูรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1ianwTB-uQnnZqRmvRBavrx-_uUYVSYWb/view?usp=sharing

หากนักเรียนพบปัญหาในการมอบตัวออนไลน์ ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.034-258345 ต่อ 103

Hits: 0