ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญข้าว ปันคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒ ฝึกซ้อมและควบคุมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ และครูฟิตรี ศิริอุมากุล

Hits: 0