ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านออกเสียงเนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านออกเสียงเนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันเนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563 โดยนางสาวภัทรา ฤกษ์พิไชย ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านออกเสียง ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์

Hits: 0