ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล SINE Star Awards นักเรียนมีผลการเรียนและมีพัฒนาการในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล SINE Star Awards นักเรียนมีผลการเรียนและมีพัฒนาการในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล SINE Star Awards ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีพัฒนาการในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

คลิกดูภาพกิจกรรม

Hits: 0