ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง ครั้งที่ 4 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง ครั้งที่ 4 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง ครั้งที่ 4 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นม.6/4
1.นางสาวอรชร โชคนิรันดรสุข
2.นางสาวชนกนันท์ สระพังทอง
3.นางสาวอาภาพัชร์ ยิบรัมย์
ครูผู้ดูแล นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Hits: 0