ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ “การประกวดสังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ “การประกวดสังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว”

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชินีบูรณะ นำโดยครูวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ “การประกวดสังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว” ประเภททีม โดยนางสาววรัทยา กมลชัยรัช และคณะ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Hits: 0