ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประเภทบุคคลหญิง ประจำปี2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.2/2
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศริญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2

ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย และนายวิชัย พรหมสุรินทร์