ประกาศ การรับสมัครบุคคลชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่