นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนชมรม RN Cover dance โรงเรียนราชินีบูรณะ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมเต้น Cover dance และเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี