กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ โครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ โครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ โครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ และวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านคลองโคลนรีสอร์ท (ลุงแดง) และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกดูภาพกิจกรรม