โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม