กิจกรรมการแข่งขัน SPELLING BEE CONTEST

กิจกรรมการแข่งขัน SPELLING BEE CONTEST

กิจกรรมการแข่งขัน SPELLING BEE CONTEST วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม