พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม