ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกสิรินทร์  จันทวงศ์ และนางสาวแพรวา  มีทรัพย์มั่น นักเรียนชั้นม.5/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam รายการ Beam: วงจรอื่นที่ไม่มี Logic Gate การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้ฝึกซ้อม: ครูปัญญา  ไขสี