การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว คือ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา