รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษณ์มรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษณ์มรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษณ์มรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560