การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  • การแข่งขันคีตะมวยไทย ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
  • การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 ม.4- ม.6 , การแข่งขันเดี่ยวขิม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  • การแข่งขันแกะสลัก ม.ต้น และ ม.ปลาย , การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์