วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ