โรงเรียนราชินีบูรณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” รักษาลำคลอง

โรงเรียนราชินีบูรณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” รักษาลำคลอง

โรงเรียนราชินีบูรณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” รักษาลำคลอง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561