ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในการนี้มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จำนวน 3 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลได้แก่

  1. นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านออกเสียง (ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง) รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ผู้ฝึกซ้อม ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์
  2. นางสาวภาณิดา ช่างสาน นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท ผู้ฝึกซ้อม ครูราตรี จาตุรัส
  3. ครูนารีรัตน์ รัตนทรงศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท