ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา