ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา