การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1  อัตรา