รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุธาวี กลิ่นอุบล และเด็กหญิงณัฐพร ชูศรี เข้ารับพระราชทานรางวัล ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษาวรรณศิลป์ งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๒ ณ อุทยาน ร.๒ วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑