รองผู้อำนวยการดิลก อภิรักษ์ขิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เพชรพระปฐมวิทยาลัย”

รองผู้อำนวยการดิลก อภิรักษ์ขิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เพชรพระปฐมวิทยาลัย”

ขอแสดงความยินดี ท่านรองผู้อำนวยการดิลก อภิรักษ์ขิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เพชรพระปฐมวิทยาลัย” งาน 109 ปี ราตรี น้ำเงิน เหลือง วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม