โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน ปีที่ ๑๕

โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน ปีที่ ๑๕

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน ปีที่ ๑๕
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดปรีดาราม