นางสาวเกศราภรณ์ นีรนาทวรุตม์กุล ได้รับรางวัลชมเชย(ระดับประเทศ) โครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560

นางสาวเกศราภรณ์ นีรนาทวรุตม์กุล ได้รับรางวัลชมเชย(ระดับประเทศ) โครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกศราภรณ์ นีรนาทวรุตม์กุล นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) โครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จากนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561