นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสปี 2560

นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสปี 2560

ขอแสดงความยินกีกับ นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสปี 2560 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ … รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี