การประกวดแต่งคำประพันธ์และประกวดอ่านทำนองเสนาะ

การประกวดแต่งคำประพันธ์และประกวดอ่านทำนองเสนาะ

การประกวดแต่งคำประพันธ์และอ่านทำนองเสนาะในโครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย   จ.สมุทรสงคราม จัดโดย  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ นั้น

ผลการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า

  1. เด็กหญิงณัฐพร ชูศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับนักเรียน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมหนังสือบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 และจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เรือนไทยหลังใหม่ อุทยาน          พระบรมราชานุสรณ์ฯ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  2. นายสุธาวี กลิ่นอุบล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประชาชน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมหนังสือบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 และจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เรือนไทยหลังใหม่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  3. นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล และเด็กหญิงพนิดา  นาคประพันธ์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน ระดับประชาชน ได้รับเกียรติบัตรและหนังสือบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2
    คลิกดูภาพกิจกรรม