กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐