รางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ

รางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุพัณณิภา ชุมสันเทียะ และครูผู้ควบคุม นางสาวราตรี จาตุรัส ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิยุวสถิรคุณ กรุงเทพมหานคร