สโมสรไลออนส์อัมรินทร์ราชบุรี สโมสรไลออนส์สวนหลวงกรุงเทพ มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๐ ชุด

สโมสรไลออนส์อัมรินทร์ราชบุรี สโมสรไลออนส์สวนหลวงกรุงเทพ มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๐ ชุด

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สโมสรไลออนส์อัมรินทร์ ราชบุรี สโมสรไลออนส์สวนหลวง กรุงเทพ นำโดย คุณพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้นำคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๐ ชุด มอบให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมี ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ คลิกดูภาพกิจกรรม