การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทีม RN Media ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 42 ทีม

การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทีม RN Media ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 42 ทีม

ขอแสดงความยินดี น.ส.พลอยปภัส ปฐมพัฒน์ธนากุล น.ส.ฐิตา เนตรภิญโญ น.ส. ฐิตารีย์ ห้วยหงษ์ทอง และครูผู้ควบคุม นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีม RN Media ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 42 ทีมจาก 183 ผลงานทั่วประเทศ รับทุน 5,000 บาทเพื่อจัดทำนิตยสารฉบับจริงและไปร่วม work shop ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม scb หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี