คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าชมพระเมรุมาศ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าชมพระเมรุมาศ


คณะครูและกรรมการนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง