สืบสานวัฒนธรรมทวารวดีผ่านบทเพลงร้อยแก้วร่วมสมัย “เพลงศรีทวารวดี” ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

สืบสานวัฒนธรรมทวารวดีผ่านบทเพลงร้อยแก้วร่วมสมัย “เพลงศรีทวารวดี” ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

โรงเรียนราชินีบูรณะ สืบสานวัฒนธรรมทวารวดีผ่านบทเพลงร้อยแก้วร่วมสมัย “เพลงศรีทวารวดี” ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รับฟังผลงานเพลงศรีทวารวดีได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า”เพลงศรีทวารวดี” #สืบสานงานตระการตาด้วยพลังเยาวชน