คณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

คณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม [คลิกดูภาพกิจกรรม]