กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส่งมอบดอกไม้จันให้แก่สภากาชาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส่งมอบดอกไม้จันให้แก่สภากาชาด

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้ส่งมอบดอกไม้จันให้แก่สภากาชาด ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม [คลิกดูภาพกิจกรรม]