นักเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงต้อนรับ นักวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ อิหร่าน เวียดนาม ณ  ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

นักเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงต้อนรับ นักวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ อิหร่าน เวียดนาม ณ  ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

วันที่ 19 กันยายน 2560 นักเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงต้อนรับ นักวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ อิหร่าน เวียดนาม ณ  ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม คลิกดูภาพกิจกรรม