ระเบียบของโรงเรียน และระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระเบียบของโรงเรียน และระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

rn_school_rule_a

+ ระเบียบของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 + [คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด]

rn_uniform_rule_a

+ ระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2559 + [คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด]