พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมพิธี