การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรณกร ไข่นาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ

การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรณกร ไข่นาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ

การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรณกร ไข่นาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้  รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564