ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะ มอบเงินจำนวน 141,614 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะและคณะผู้บริหารรับมอบ วันที่ 1 กันยายน 2564