กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 “วันพระโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 “วันพระโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 “วันพระโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/14 ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ หอประชุม 1 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกดูภาพกิจกรรม