ค่ายวิชาการศิลปะทัศนา พัฒนาคุณธรรม บูรณาการวิชาการสู่อาเซียน-สากล วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

ค่ายวิชาการศิลปะทัศนา พัฒนาคุณธรรม บูรณาการวิชาการสู่อาเซียน-สากล วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

ค่ายวิชาการศิลปะทัศนา พัฒนาคุณธรรม บูรณาการวิชาการสู่อาเซียน-สากล วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 มีการสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติจากกรมศิลปากร โดยดร.กนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ