โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

คลิกดูภาพกิจกรรม