พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนางสาวนัยน์ปพร แก้วจีราสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาและครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมพิธี ณ องค์พระปฐมเจดีย์

คลิกดูภาพกิจกรรม